S.E.R.E.


Żołnierze Zespołu Doradczo - Szkoleniowego, przygotowujący się do służby w ramach XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie podczas kursu S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, Escape) przeprowadzonego w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz